Tải xuống OneDrive cho
Windows
Tải xuống OneDrive cho
Android
Tải xuống OneDrive cho
Mac OSX
Tải xuống OneDrive cho
iOS
Tải xuống OneDrive cho
Windows Phone
Tải xuống OneDrive cho
Xbox

OneDrive

(Windows 7 & 8)

OneDrive được cài đặt sẵn trong Windows 8.1.
OneDrive không hỗ trợ Windows XP.

OneDrive dành cho Doanh nghiệp

(Windows 7, 8 & 8.1, Tiếng Anh, x86)

OneDrive dành cho Doanh nghiệp

Đồng bộ ứng dụng khách chưa có sẵn.

OneDrive dành cho Doanh nghiệp

Hỗ trợ OneDrive dành cho Doanh nghiệp được tích hợp vào ứng dụng Windows Phone Office Hub riêng.

Cách bắt đầu

OneDrive

Xbox One

Nói 'Xbox, Bing' và sau đó nói 'OneDrive' hoặc duyệt ứng dụng để cài đặt OneDrive từ Cửa hàng

Tìm hiểu thêm

Xbox 360

  • 1. Từ Trang chủ Xbox, chọn ứng dụng
  • 2. Chọn Duyệt Ứng dụng và sau đó chọn xã hội
  • 3. Chọn OneDrive và cài đặt ứng dụng

Tìm hiểu thêm

Xem yêu cầu hệ thống. Tải xuống ứng dụng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Microsoft thỏa thuận dịch vụtuyên bố bảo mật

Phần mềm này cũng có thể tự động tải xuống và cài đặt bản cập nhật.