Một nơi cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn

Dễ dàng lưu trữ và chia sẻ miễn phí các hình ảnh, video, tài liệu và nhiều nội dung khác — mọi nơi, trên mọi thiết bị. Thêm vào đó, bạn nhận được 7 GB khi đăng ký.

Một nơi cho tất cả hình ảnh của bạn

Giữ hình ảnh và video ưa thích của bạn an toàn, ngay cả khi xảy ra điều gì với thiết bị của bạn. Kiếm thêm 3 GB lưu trữ khi bạn kích hoạt sao lưu camera roll để tự động lưu hình ảnh. Dễ dàng xem hình ảnh mọi lúc, trên mọi thiết bị.

Một nơi cho tất cả tài liệu của bạn

OneDrive làm việc với Office, vì vậy, bạn dễ dàng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu của mình.
Lưu tài liệu của bạn vào OneDrive và truy cập các tài liệu đó trên mọi thiết bị.

Tạo Tài liệu Tạo Tài liệu Tạo Tài liệu Tạo Tài liệu

Một nơi dành cho tất cả mọi điều bạn chia sẻ

Chia sẻ tập tin hoặc toàn bộ thư mục, như album hình ảnh mà không cần đính kèm bất kỳ tập tin nào. Gửi email cùng với liên kết chỉ cho nội dung bạn chia sẻ và mọi thứ khác trong OneDrive vẫn riêng tư.

Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ Tài liệu
Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ Tài liệu

OneDrive dành cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn

Lưu trữ và chia sẻ hình ảnh, video, tài liệu, tập tin ưa thích và nhiều hơn nữa trên OneDrive. Đăng ký và nhận 7 GB lưu trữ miễn phí.